Gezi Parkı’nın devredildiği vakfa Şişli Etfal Hastanesi de verilmiş

Taksim Gezi Parkı’nın mülkiyetinin İBB’den alınıp Sultan Beyazıt Hanı Veli Hazretleri Vakfı’na devredilmesine yönelik tepkiler üzerine Vakıflar Genel Müdürlüğü açıklama yaptı. Gezi Parkı’nın vakıf adına tescil edilmesinin gerekçelerinin anlatıldığı açıklama; Pera Palas Otel ve Şişli Etfal Hastanesi’nin mülkiyetlerinin de aynı vakıf adına tescil edildiğini ortaya çıkardı.

Gezi Parkı’nın devredildiği vakfa Şişli Etfal Hastanesi de verilmiş
Vakıflar Genel Müdürlüğü, Taksim Gezi Parkı’nın İBB’den alınması ile ilgili ikinci kez açıklama yaptı.

Açıklamada, Gezi Parkı’nın bulunduğu parsellerin Sultan Beyazıt Hanı Veli Hazretleri Vakfı adına tescil gerekçeleri açıklandı.

Açıklamada Sultan Beyazıt’ın 1505 tarihli vakfiyesinde İstanbul’da bulunan camii, medrese, mektep ve imaretten oluşan külliyesi için çok sayıda dükkan, ev, bostan, mera, arazi ve arsa vakfettiği kaydedildi.

Vakfedilen taşınmazların önemli bir bölümünün Beyoğlu, Şişli ve Galata bölgesinde yer aldığı ifade edildi. Ahkamü’l-Evkaf’a (Osmanlı döneminde yürürlükte olan vakıf kanunları) göre vakıf kurucusu veya mütevellilerinin bu yerleri kira yoluyla işlettiği anlatıldı.

“3. SELİM DÖNEMİNDE KİRA KARŞILIĞI TOPÇU KIŞLASI YAPILDI”

Bu bağlamda 3. Selim döneminde Gezi Parkı’nın bulunduğu parsellerin de belirli bir zemin kira karşılığı ödenerek taşınmazın üzerine kışla, talimhane, mescit ve çeşmeden oluşan müştemilat yapıldığı belirtildi. Topçular Kışlası olarak uzun süre hizmet veren bu binaların daha sonra işlevini kaybettiği kaydedilerek “O dönemde yürürlükte olan Ahkamü’l-Evkaf’a göre vakfına geçmesi gereken taşınmazlar belediye mülkiyetine geçmiştir. Vakıflar Genel Müdürlüğümüzce yürütülen çalışmalarda Vakıflar Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca evveliyat kayıtları incelenmiş ve bu taşınmazların Sultan Beyazıt Hanı Veli Vakfı’na ait taşınmazlar olduğu tespit edilmiştir. Vakıflar Genel Müdürlüğü kuruluş amacı ve görevini yerine getirerek yönetim ve temsilini yaptığı mazbut vakıfların haklarını korumaktadır” denildi.

ADİLE SULTAN SARAYI, SELİMİYE KIŞLASI, ŞİŞLİ ETFAL HASTANESİ

2008 yılında yürürlüğe giren Vakıflar Kanunu’nun 30. Maddesine atıf yapılarak kanun hükmü gereğince İstanbul özelinde ve belediye mülkleri ile sınırlı kalmaksızın Türkiye genelinde bin 14 taşınmazın vakıfları adına tescil edildiği aktarıldı.

Açıklamada, Kule-i Zemin Vakfı’na ait Galata Kulesi, 3. Selim döneminde inşa edilen Selimiye Kışlası, Sultan 1. Mahmud Vakfı adına Adile Sultan Sarayı, Beyazıt Hanı Veli Vakfı’ndan Pera Palas Otel, Vefa Lisesi, Şişli Etfal Hastanesi, Sait Halim Paşa Yalısı gibi taşınmazların vakıflarına devredildiği belirtildi.

Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün görevlerinden birinin kendisine emanet edilen vakıf mallarına sahip çıkmak, vakıf kurucularının emanet ettiği her biri şaheser olan eserleri koruyup ihya etmek ve bu köklü mirası gelecek nesillere aktarmak olduğu ifade edildi.

“PARKIMIZI GERİ VERİR MİSİNİZ?”

İBB Sözcü Murat Ongun, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün açıklamasına sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Ongun “Gezi Parkı’nın vakıf kültür varlığı olmadığını ve 2. Bayezid tarafından yapılmadığını siz de belirttiğinize göre, hevesinizi de aldıysanız parkımızı geri verir misiniz?” paylaşımında bulundu.

“NEYE DAYANARAK ALDINIZ?”

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat da Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün açıklamasına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Polat, “VGM açıklama yaptı. Meali; evet Topçu Kışlası 2. Beyazid Vakfı tarafından meydana getirilmedi, arsası 300 yıl sonra bir askeri yapı yapılmak için kiralandı. Tam da dediğimiz gibi. Peki, vakıf yoluyla meydana gelmemiş ve vakıf kültür varlığı olmayan parkı neye dayanarak aldınız?” diye sordu.

Kaynak: Sait Hızarcı

Haber:   Sait Hızarcı

Takip ET

Facebookta Twitterda WhatsApp Mesaj