Adese market zinciri mağazalarını devretti

Adese Gayrimenkul’ün Kamu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yaptığı açıklamaya göre, şirket bundan sonraki faaliyetlerinde market işletmeciliği yapmayacağı için elinde kalan mağazalarını devrederek sektörden ayrıldı.

Uzun yıllardır Türkiye’de market işletmeciliği yapan Adese, KAP’a yaptığı açıklamasında elinde kalan market, demirbaş, araç, stok, mağazaları devretti. Şirket bu süreçten sonra gayrimenkul sektöründe hizmet vermeye devam edecek.

Şirketten KAP’a yapılan açıklamaya göre, 35 adet mağazasını 62 milyon liraya sattı. Markete yönelik stokların tamamı 29 milyon liraya satıldı. Araç ve demirbaşlar ise 10.6 milyon liraya satılırken kapanış işlemleri çerçevesinde 101.8 milyon lira gelirin 52.8 milyon lirasının tahsilatı gerçekleşti. Kalan 49 milyon liralık bakiye ise Mayıs 2021 ve Eylül 2022 arasında taksitler halinde tahsil edilecek.

SERMAYE ARTIRIMI AÇIKLAMASI

Adese’nin 25 Mayıs’ta yaptığı yönetim kurulu toplantısında 252 milyon lira olan sermayenin 1 milyar 8 milyon liraya çıkarılması yönünde karar alındı. Nakden karşılanmak üzere artırılacak sermaye 756 milyon lira olacak.

Adese Gayrimenkul açıklamasını KAP’a şu şekilde bildirdi;

KAP’A MARKET İŞLETMECİLİĞİ İÇİN BİLDİRİMDE BULUNDU

Adese Gayrimenkul Yatırım A. Ş. tarafından KAP’a yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

Şirketimiz tarafından 14.12.2020 tarihli Kap açıklaması ile duyurulan; market işletmeciliği faaliyetlerinin sonlandırılması ve gayrimenkul yatırım faaliyetlerine ağırlık verecek yeni bir yapılanmaya gidilmesi yönünde alınan karar kapsamında 25.05.2021 tarihi itibarı ile;

1- KDV dahil 62.039.208-TL devir/satış bedeli karşılığında 35 adet mağaza ve tesisin devir/satış işlemleri tamamlanmıştır.

2- Stoktan 29.083.682-TL tutarında ürün satışı gerçekleştirilmiş ve 7.941.454-TL tutarındaki ürün stoğu tedarikçilerle yapılan anlaşmalar çerçevesinde tedarikçi borçlarına mahsuben iade edilmiştir.

3- Kapanış kararı çerçevesinde, ihtiyaç kalmadığı için satışı gerçekleştirilen araç ve demirbaşlardan elde edilen gelir 10.696.836-TL’dir.

4- Kapanış işlemleri çerçevesinde elde edilen toplam 101.819.726-TL gelirin 52.814.078-TL’lik kısmının tahsilatı gerçekleştirilmiştir. Bakiye 49.005.648-TL lik gelir, Mayıs 2021-Eylül 2022 döneminde taksitler halinde tahsil edilecektir.

5- Kapanış işlemleri çerçevesinde; 25.573.705-TL tedarikçi cari hesap ödemeleri, 15.709.481-TL iş akdi sonlanan personellere kıdem-ihbar-yıllık izin ödemeleri, 8.906.841-TL vergi ve sgk prim ödemeleri, 5.138.682-TL personele ücret ödemeleri olmak üzere toplam 55.328.709-TL ödeme gerçekleştirilmiştir. Mayıs 2021-Kasım 2023 döneminde taksitler halinde gerçekleştirilecek olan tedarikçi ödemeleri, kıdem-ihbar tazminatları, vergi ve sgk prim ödemelerinin toplam tutarı 34.192.707-TL’dir.

6- 18 adet mağaza ve tesis ise devir/satış imkanı bulunmadığı için tasfiye edilmiştir. 7 adet mağazanın devir/satış görüşmeleri devam etmekte olup; bu mağazaların devir/satışları ile ilgili gelişmeler KAP’da ayrıca duyurulacaktır.

7- Bu süreçte mülkiyeti Şirketimize ait olan 7 adet mağazanın 4 adeti ile, 22 yıllık kullanım hakkı Şirketimize ait olan 1 adet mağaza kiraya verilmiştir. Mülkiyeti Şirketimize ait olan 3 adet mağazanın ise kiralanması ile ilgili görüşmeler devam etmektedir.

Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

HABER: ALİ YÜCEL İRİ

Takip ET

Facebookta Twitterda WhatsApp Mesaj